Kto sme

Naša spoločnosť FRAMED, s.r.o.,zabezpečuje liečebnopreventívnu starostlivosť 
v odboroch: 
- detské,dorastové lekárstvo 
- stomatológia.
Našimi zmluvnými partnermi sú:
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
- Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 
- Union zdravotná poisťovňa, a.s. 

Z nadštandardných vyšetrení robíme vyšetrenie CRP z kvapky krvi,kde v priebehu 
niekoľkých minút vieme určiť,či je potrebné pacientovi nasadiť antibiotickú liečbu.

Back to top