MuDr Franiak oznamuje svojím pacientom, že od 1.8.2019 neordinuje z dôvodu odchodu
do dôchodku. Na ambulancii ordinuje nová pani MuDr Rendkova, praktický lekár pre deti.
Prosíme pacientov nad 18 rokov aby si vyhľadali svojho všeobecného lekára pre dospelých
a prišli sa odregistrovať.  Pán doktor pozdravuje svojich pacientov a želá im veľa zdravia.

               

 

Back to top